DET ER STENGT I UKE 29, 30 OG 31.

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP TA KONTAKT MED SYKEHUSET NAMSOS, ØYEAVD.